Tilrettelagt tilbod i barnehagen for barn med nedsett funksjonsevne - Lov om barnehagar § 37

Barn med nedsett funksjonsevne har rett på eit tilpassa barnehagetilbod i kommunen. Tilbodet og innhaldet i dei kommunale barnehagane vert styrt av barnehagelova. 

Tilrettelagt tilbod i barnehagen for barn med nedsett funksjonsevne, jamfør Lov om barnehagar § 37.

Lovtekst i Lov om barnehagar ( barnehagelova):

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikkje tiltak som innebærer ein uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer ein uforholdsmessig byrde, skal det særlig leggjast vekt på tilrettelegginga sin effekt for å nedbygge funksjonshemmande barrierer, dei nødvendige kostnadane ved tilrettelegginga og verksemda sine ressursar.

Kommunen fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Melding/søknad om kommunalt individuelt tilrettelagt tilbod i barnehagen for born med nedsett funksjonsevne jf. Lov og barnehagar § 37  (DOCX, 73 kB)

Kontaktopplysningar

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen

Kontaktopplysningar til barnehagane i Vik kommune finn du på denne lenka.

Lenker