Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Trygg Trafikk

Trafikktryggingsplanen 2019 – 2023

Trafikktryggingsplanen 2019 – 2023 er lagt ut på høyring. Planen dannar grunnlag for fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar. 
Detaljregulering Blix hotell m.m

Detaljregulering Blix hotell med meir. Avgrensa høyring

Revidert planframlegg vert sendt på avgrensa høyring til grunneigarar og offentlege instansar som har kome med merknader i samband med høyring og offentleg ettersyn.  Framlegg til detaljregulering Blix hotell med meir vart i samsvar med ...
valglogo_gull_nynorsk

Godkjente lister til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Vik godkjente på møte 16.5.19 fire lister til kommunestyrevalet 2019. Du kan lasta ned listene nedanfor.
Detaljregulering Blix hotell m.m

Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering Blix hotell m.m.

I samråd med vedtak i  formannskapet, sak 103/18, vert framlegg til detaljregulering for Blix hotell m.m. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn (Plan- og bygningslova §12-10).
Politiet

Offentleg høyring – revidering av politivedtekt for Vik kommune

Vik kommunestyre har i møte den 20.12.2018, sak 094/18, gjort vedtak om framlegg til ny politivedtekt for Vik kommune. I medhald av forvaltningslova § 37, skal endringsframlegget leggjast ut på offentleg høyring. 
Gronsberg

Høyring - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2019 – 2022  og budsjett 2019, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45