Fjell foto

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde i Vik kommune

Formannskapet i Vik kommune vedtok i desember 2016 oppstart av eit prosjekt for å kartlegge og verdsette områder for friluftsliv i kommunen. Kartlegginga og verdivurderinga er no avslutta, og blir lagt ut for ei enkel høyring. Alle innbygga...
Hummar

Høyring - fredingsområde for hummar i Sognefjorden

Fiskeridirektoratet region Vest sender ut forslag til fredingsområder for hummar i Sognefjorden på høyring.  
Kulturminne

Kulturminneplan for Vik kommune til høyring

Framlegg til kulturminneplan for Vik kommune er no lagt ut til offentleg høyring. Du kan lesa dokumenta her. 
Kartutsnitt

Høyring - utbygging av breiband i Vik kommune

Vik kommune vil søkja om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Me vil i 2018 søkja om tilskot for Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen. 
Kartutsnitt

Oppstart klagesak Bårlog/Borlaug

Kartverket gjorde den 03.03.2017 vedtak om skrivemåten av Bårlog i Vik kommune, men vedtaket vart påklaga. Les kunngjeringa her.
Vikøyri frå sjøen

Oppstart av revisjon av kommuneplanen sin arealdel for Vik kommune. Oppstart av planarbeid

I samsvar med vedteken Planstrategi av 16.2.2017 vert det sett i gang arbeid med revisjon av kommuneplanen sin arealdel for Vik kommune. Det vert med dette varsla oppstart av planarbeidet i medhald av Plan- og Bygningslova (PBL)§ 11-12. For...