ingress planstrategi

Planstrategi for Vik kommune 2020-2023. Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 05.11.2020, sak 128/20, at utkast til kommunal planstrategi for Vik kommune 2020-2023 vert lagt ut på offentleg ettersyn og høyring etter plan- og bygningslova § 10-1, 2. ledd. Planstrategien tek stilling til utvikli...
Utsikt frå Fuglafjellet

Høyring namnesak

I samband med oppstart av namnesak 2020/238-Stora Grungavatnet/Store Grungen/Grungafjellet m.fl. har Kartverket sendt saka til lokal høyring i Vik kommune i samsvar med §8 i lov om stadnamn.
Domstolane

Kandidatar til domstolane for perioden 2021-2024 til offentleg ettersyn

Kandidatane til domstaolane for perioden 2021-2024 er klare, og lista vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn.
Sogn brann og redning

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert med dette lagt ut på offentleg høyring.
fjellparti mellom Vik og Voss

Høyring namnesak

I samband med oppstart av namnesak 2020/92-Vikafjell/Vikafjellet har Kartverket sendt saka til lokal høyring i Vik kommune i samsvar med §8 i lov om stadnamn.