Lag og organisasjonar i Vik

Her finn du kontaktinformasjon på alle Lag og organisasjonar i Vik.

Kvart Lag og organisasjon som har oppgitt ei e-post adresse kan sjølv vedlikehalde informasjonen ved å velje "Logg inn". Brukarnamn er alltid e-post adressa som står oppført.

Likeeins kan nye Lag og organisasjonar registrere seg ved å velje "Ny oppføring". Dette betingar at ein har ei e-post adresse.

Andre henvendelsar kan sendast til postmottak@vik.kommune.no

 


4-H Andre
Beitelag/bondelag/sau og geit Bridgeklubb
Bygdelag / grendalag Eldrelag / råd / Pensjonistlag
Fellesråd / sokneråd mm Funksjonshemma
Grunneigarlag Helselag m.fl.
Husflidlag Idrettslag / klubb
Kor/korps/musikk-songlag Produsentlag
Revmatikerforening Skogeigarlag
Skyttarlag Småbåtlag
Turlag Ungdomslag/ungdomsklubb
Viser 10:

Dixielanders

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Morten Midlang
E-post
morten.midlang@sognekraft.no

Feios Skule- og Ungdomskorps

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Leif Eikeland
Telefon
908 68 520
E-post
leif.eikeland@vikorsta.no

Fresvik Skulekorps

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Siv Settevik
Telefon
416 60 685
E-post
ssettevik@gmail.com

Gamlekara (orkester)

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Erling Stadheim
Telefon
913 10 284
E-post
erling@rettshjelp.vik.no

Vik Kyrkjekor

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Reidunn Bolstad
Telefon
905 33 581
E-post
reidunn.bolstad@vik.kommune.no

Vik Musikklag

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Jan Loopstra
Telefon
976 68 918
E-post
janlen@online.no

Vik Skulekorps

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Anita Hop
Telefon
941 90 502
E-post
anita@vikmusikklag.no

Vik Songlag

Kategori
Kor/korps/musikk-songlag
Kontaktperson
Camilla Zweidorff Hove
E-post
camzhove@online.no
Nettside
www.kor.no/vik-songlag