Lag og organisasjonar i Vik

Her finn du kontaktinformasjon på alle Lag og organisasjonar i Vik.

Kvart Lag og organisasjon som har oppgitt ei e-post adresse kan sjølv vedlikehalde informasjonen ved å velje "Logg inn". Brukarnamn er alltid e-post adressa som står oppført.

Likeeins kan nye Lag og organisasjonar registrere seg ved å velje "Ny oppføring". Dette betingar at ein har ei e-post adresse.

Andre henvendelsar kan sendast til postmottak@vik.kommune.no

 


4-H Andre
Beitelag/bondelag/sau og geit Bridgeklubb
Bygdelag / grendalag Eldrelag / råd / Pensjonistlag
Fellesråd / sokneråd mm Funksjonshemma
Grunneigarlag Helselag m.fl.
Husflidlag Idrettslag / klubb
Kor/korps/musikk-songlag Produsentlag
Revmatikerforening Skogeigarlag
Skyttarlag Småbåtlag
Turlag Ungdomslag/ungdomsklubb
Viser 3:

Feios Skogreisingslag

Kategori
Skogeigarlag
Kontaktperson
Rune Lunde
Telefon
995 73 370
E-post
lurune@hotmail.com

Vangsnes skogsveglag SA

Kategori
Skogeigarlag
Kontaktperson
Runar Vangsnes Voll

Vik Skogeigarlag

Kategori
Skogeigarlag
Kontaktperson
Fram til Vik Skogeigarlag har utpeikt ny kontaktperson kan Torkjell Dyrdal (452 95 790) kontaktast med tanke på skogfagleg støtte.
Nettside
www.sfskog.no/