#velkomentilvik
SG1
Fspel
Kvitnjuk
Fridtjov
Htj
Vikoyri om kvelden  2014  DSC 6773
TV1
ARF 1
KH1
Fjord
Rauberg
KH2
SG2
August 2018
MaTiOnToFr
31
    12345
32
6789101112
33
13141516171819
34
20212223242526
35
2728293031  

Siste nytt

Vikøyri frå sjøen

Vedtak om planprogram og invitasjon til innspel til revisjon av kommuneplanen sin arealdel

I samsvar med vedteken planstrategi av 16.02.2017 er det sett i gang arbeid med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Revidert arealdel skal erstatta gjeldande arealdel vedteken i 2014. For dette arbeidet gjeld krav om utarbeiding av plan...
15. 08. 2018
bilete leik i snø

Arbeid mot mobbing av born og unge i idretten - 20.8. -Flatbygdi skule

Vik kommune har stort fokus på arbeidet mot mobbing i skular og barnehagar. Difor har me og fått på plass eit beredskapsteam mot mobbing.
15. 08. 2018
friluftsliv ingressbilete

Rullering av handlingsprogrammet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2020

Handlingsprogrammet i gjeldande kommunedelplan vert rullert kvart år. For å kunna søkja om spelemidlar, må anlegga vera innarbeidde i handlingsprogrammet i kommunedelplanen i lenkja her
13. 08. 2018
Hummar

Høyring - fredingsområde for hummar i Sognefjorden

Fiskeridirektoratet region Vest sender ut forslag til fredingsområder for hummar i Sognefjorden på høyring.  
6. 08. 2018