Planoversikt

Vedlagt finn du lenkjer til pdf dokument over kommuneplan, kommunedelplanar, temaplanar, strategiar, handlingsplanar og retningsliner for Vik kommune.

Vel pil tilbake for å få visning på oversiktslista att.

Planstrategi (PDF, 2 MB)

Planstrategi - vedlegg - status for Vik kommune (PDF, 2 MB)

Kommuneplan


Kommunedelplanar

Temaplanar

Strategiar

Handlingsplanar

Fagrapportar

Retningsliner