Planoversikt

Vedlagt finn du lenkjer til pdf dokument over kommuneplan, kommunedelplanar, temaplanar, strategiar, handlingsplanar og retningsliner for Vik kommune.

Vel pil tilbake for å få visning på oversiktslista att.

Planstrategi (PDF, 2 MB)

Planstrategi - vedlegg - status for Vik kommune (PDF, 2 MB)

 

Kommuneplan


Kommunedelplanar

Temaplanar

Strategiar

Handlingsplanar

Fagrapportar

Retningsliner

 

Kontaktinformasjon:
 

Administrasjonen
Informasjon Kontaktopplysningar
Telefon 57 69 82 00
Gateadresse Fjordavegen 1, 6893 Vik i Sogn
Postadresse Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Opningstider Måndag - fredag: 10:00 - 14:00. Stengt i fellesferien og romjula.
Organisasjonsnummer 937498764
EHF faktura 0192:937498764
E-post postmottak@vik.kommune.no
eDialog Sikker elektronisk post til kommunen