Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Bålforbod frå 15. april til 15. september

Bålforbod tyder at det er forbode å tenne bål,  bruke eingangsgrill, bålpanner og annan open eld i skog og utmark.

Odd Borlaug 107 år

Noregs eldste mann bur i Vik kommune. 

Språkkafè

Språkkafé er ein uformell møteplass for alle som vil lære å snakke betre norsk .

Utlevering av bioposar og plastsekker

Knyt ein biopose på behaldaren din, så får du ny rull frå Simas. 

SMIL - midlar og beitebruksmidlar

Frist for å søkja SMIL - midlar og beitebruksmidlar er flytta til 15. april 2024.

Norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Ein kan melde seg opp til norskprøve som blir arrangert mellom 21.-31. mai 2024.

Skal du spreie husdyrgjødsel i år?

Pass på å gjødsle på rett måte no, for å kunne søke om RMP-tilskot til hausten.

Endring av fastlegar ved Vik legekontor

Som fylgje av at ein fastlege er gått av med pensjon, og ein annan fastlege er i permisjon vil pasientar møte vikrar for desse legane på Vik Legekontor.

Eigedomsskatt 2024

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2024 er utlagt for offentleg ettersyn

Planframlegg for detaljregulering veg og fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule

Planframlegget er sendt ut på høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10.