Valresultat for Vik kommune

Valresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalet er klart. 

Mobbeombodet i Vestland

Mobbeomboda jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt.

Informasjon om fugleinfluensa

Vik kommune føl opp utviklinga i denne saka,og har i dialog med mattilsynet gjort naudsynte førebuingar slik at vi kan handtera eit eventuelt utbrot lokalt på ein best mogleg måte.

Utlysing av verdsarvmidlar for år 2023

Dette gjeld tilskot til tiltak i verdsarvområdet - Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden.

NAV Vik er stengt for avtalar frå 17. juli fram tom 7. august

NAV Vik er stengt for drop-in avtalar måndag 17. juli fram til og med måndag 7. august. 

Manntal til offentleg ettersyn

Utleggingsmanntalet til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 er lagt ut til offentleg ettersyn på Vik kommunehus. 

Offentleg høyring - "Leve hele livet"

Innspel til temaplanen "Leve hele livet" kan sendast Vik kommune innan 23.08.23.

Restriksjonar mot vatning

På grunn av svært høgt forbruk, må vi innføre restriksjonar mot vatning i private hagar.

Momskompensasjon for frivillige organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 2 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar i 2023. 

Sommarles 2023

Bli med på den kulaste lesekampanjen i sommar!  Alle elevar i 1. til 7. klasse i Vik kommune får med seg info om sommarles heim.