Tilskot frå BKK-Viltfond til fremjing av viltet

BKK-Viltfond er eit felles fond for kommunane Vik, Voss Vaksdal og Modalen.

Søknad om produksjonstilskot for søknadsåret 2023 kan leverast frå 01.03.23

Husdyrprodusentar kan levere søknad om produksjonstilskot både innan 15. mars (del 1 av søknaden) og innan 15. oktober (del 2 av søknaden) Du må levera søknaden før midnatt på datoen for søknadsfristen for at den skal reknast som levert.

Folkemøte om planlagde nettanlegg

Kommunen inviterer med dette til eit folkemøte den 16. mars kl 19.00 på Blix hotell om dei planlagde nettanlegga i Vik kommune. Statnett og Sygnir kjem for å orientera om dei tiltaka som dei planlegg å søkja konsesjon for.

Bekymringsfull auke av gonoresmitte blant unge

Kjønnssjukdommen gonoré aukar kraftig blant ungdom og unge vaksne i landet.

Eigedomsskatt 2023

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2023 er utlagt for offentleg ettersyn på Kommunehuset.  

Elektronisk post - eDialog

Du kan no sende elektronisk post til kommunen på ein sikker måte.

Kommunestyre- og fylkestingsval 2023

Valdagen er 11. september 2023

Resultat av hjortejakta 2022

Trass i at hjorten har vore lite synleg i haust vart det felt 468 hjort i Vik kommune i 2022, det vil seie berre 37 færre enn rekordåret i 2021, då me hadde rekord med 505 dyr.

Visuell kunst i kulturskulen

Alle elevar kan sende inn bilete, og vere med i Norsk kulturskuleråd sin konkurranse. 

Statnett arrangerer open kontordag 07.02.23

Statnett arbeider med å planlegge oppgradering av eksisterande kraftledning Sogndal-Modalen-Kollsnes frå 300 kV til 420 kV.