Ny bru over Botnaelvi i Arnafjorden

Betongbrua på fylkesveg 5600 over Botnelvi er i dårleg stand. Innan november skal ei ny bru stå klar. Vestland fylkeskommune signerte nyleg kontrakt med Consto Anlegg Vest AS. Kontrakten har ein verdi på om lag ti millionar kroner.

Godkjede lister til kommunestyrevalet 2023

Dei innkomne listeforslaga til kommunestyrevalet vart godkjende av Valstyret 27.04.2023. 

Kurs i bringebærdyrking 13.04.23

NLR Vest skal holde kurs i bringebærdyrking 13. april 2023

Vaksine mot korona

FHI anbefalar no ny oppfriskningdose koronavaksine til aldersgruppa 75 år og eldre, og alle sjukeheimebebuarar.

NAV Vik - endra opningstid

Frå 27. mars har NAV Vik ope for drop-in måndagar kl. 12:00 – 14:00.

Me har ledig fast stilling som kyrkjelydsarbeidar

Vi søkjer ny medarbeidar til våre 5 sokn i Vik kommune. Vi har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, i tillegg har me også samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje.   No har me ledig fast 80 % stilling som kyrkjelydsarbeidar frå 14.august 2023!

Vil du bli skogbruksrådgjevar i Sogn? - ny frist

Vil du vere med å utvikle skogbruket  i Sogn? Kanskje kan utlysinga her inspirere deg til å søkje på stilling som skogbruksrådgjevar!

Ungdommen sin dag 25.03.2023

Likar du pizza, spele kort/sjakk, dansa eller teikna?

Utlysing av SMIL - midlar med frist 1. april 2023

Føremålet med SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i jordbruket) er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusera ureininga frå jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.

Tilskot frå BKK-Viltfond til fremjing av viltet

BKK-Viltfond er eit felles fond for kommunane Vik, Voss Vaksdal og Modalen.