Aktuelt

Oppheving reguleringsplan Djuvik friområde – offentleg høyring

Vik kommunestyre har gjort vedtak om å sende saka om oppheving av reguleringsplan for Djuvik friområde ut på offentleg høyring. 

Kunngjering av fastsett planprogram for klimaplanen og innspel til planrevisjon

I samsvar med vedteken planstrategi for Vik kommune 2020-2023 er det sett i gang arbeid med revisjon av kommunedelplan for energi og klima. Revidert plan skal erstatte gjeldande kommunedelplan av 2011. Det er krav om planprogram som skal fastsetje rammer og retningsliner for planrevisjonen.

Ny forskrift om vedtekter for gravplassar i kommunen

Vik kyrkjeleg fellesråd vedtok forskrifta 18. mai 2022, og den nye forskrifta gjeld frå 1. juli 2022.

Er du vår nye medarbeidar?

Vik kommune og Nav har ledige stillingar med frist for å søkje i juni og juli.

Ledig stilling som skogrådgjevar

Skog i Sogn har ledig stilling som skogrådgjevar for kommunane Vik og Høyanger.

Vik kulturskule 40 år

Søndag 19. juni feira Vik kulturskule heile 40 år. Markeringa vart helden på Vangsnes skule, med ei rekkje musikalske innslag.

Forvaltning av hjort i Vik kommune 2022 – 2024

Styret i Vik bestandsplanområde har utarbeidd  Bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2022 – 2024 (PDF, 9 MB)  

Bålbrenning på Jonsokafta

Sogn brann og redning har lagt ut på heimesida si om korleis bålbrenning på Jonsokafta skal meldast inn.  

Vik formannskap og Vik kommunestyre held møte 23.06.2022

Møtet blir i Kyrkjestova. Formannskapet startar kl. 10.00 og Kommunestyret kl. 12.00  

Fagprøve som Helsefagarbeidar

Vi gratulerar Marzie Khademi med gjennomført fagprøve som Helsefagarbeidar.

Til toppen