Aktuelt

Ledige faste stillingar som kyrkjelydspedagog/kyrkjelydmedarbeidar og organist - 2. gongs utlysing

Me i Vik kyrkjeleg fellesråd søkjer nye medarbeidarar til våre 5 sokn i Vik kommune. Me har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, og har i tillegg samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje. Om du ynskjer det, kan kombinasjon av stillingane vurderast.

Årets Vikje 2022

Utdeling av utmerking for særskild innsats og arbeid «Årets Vikje 2022»

Tv-aksjonen 23.10.2022

TV-aksjonen NRK 23.10.22 går til «Leger uten grenser», og deira arbeid for å gi livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest.

Offentleg bading startar opp 25. oktober

Den offentlege badinga / familiebadinga i symjehallen på Flatbygdi skule startar opp att 25. oktober.

Influensavaksinering 2022

Årets vaksinering blir på Helsetunet i månadsskiftet oktober - november. Du kan tinge time alt no.

Avstenging av vatn i deler av Vik sentrum

På grunn av arbeid på VHO blir vatnet avstengd innanfor merka område torsdag 20. oktober frå kl 09.00 til kl 17.00

NAV Vik er stengt torsdag 20.10.22

NAV Vik er stengt på torsdag den 20.10.22 grunna intern opplæring.

Statens vegvesen skredsikrar Vikafjellet

Statens vegvesen har starta skredsikringsarbeid på riksveg 13 ved Skreii i Vik kommune. Området ligg i stigninga frå Vikøyri mot Vikafjellet.

Straumstøtteordning for organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for ny søknadsrunde om straumstøtte 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokka 13:00.

Mentor på arbeidsplassen

Sogn regionråd tilbyr eit mentorprogram for tilsette som gjev opplæring, oppfølging og støtte til nytilsette på arbeidsplassen. 

Til toppen