Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Årets Vikjer 2023

Hild Berglund og Mari Lundeland vart heidra i kommunestyret sitt julemøte onsdag 20. desember, og ordføraren delte ut prisen. 

Oppdatering - vegmelding for kommunal veg - Prestgard vegen

Prestgardvegen er framleis stengd ved avkøyringa frå Rv 13. På grunn av uførutsette utfordringar er ikkje arbeidet ferdigstilt.

Påmelding til UKM 04.02.24

UKM Vik blir arrangert 4. februar 2024 på Vangsnes skule. 

Influensavaksinering og koronavaksinering hausten 2023

Me minner om haustens vaksinering!   

Kjærkommen søndagsutflukt til Målsete

Søndag 22. oktober hadde mange av dei ukrainske flyktningane i kommunen ein fantastisk dag på Målsethytta.

Kan du tenkja deg å jobbe som frivillig?

Frivillig vil seia å vera til glede og hjelp for nokon som treng det, og sjølv oppleva glede av å hjelpa andre. 

Offentleg bading startar tysdag 31. oktober

Bassenget ved Flatbygdi skule opnar for kveldsbading / familiebading. 

Stenging av FV5602 i Feios

Vegen blir stengt i periodar frå tysdag 10. oktober 2023.

Valresultat for Vik kommune

Valresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalet er klart. 

Mobbeombodet i Vestland

Mobbeomboda jobbar for at barn og elevar skal ha det trygt og godt.