Du er ein del av beredskapen i Vik kommune

Alle innbyggjarane i Noreg er ein del av Noreg sin samla beredskap, og alle som bur i Vik kommune er ein del av kommunen sin beredskap.

Straumstøtte til lag og organisasjonar

Vik kommune har motteke kr. 138.000 i straumstøtte til fordeling til frivillige lag og organisasjonar i kommunen.

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Rinde og Fedjane

Detaljregulering  Rinde og Fedjane vart samrøystes vedteken av Vik kommunestyre i møte 10.02.2022, sak 011/22.  

Tilbod om restaurant- og matfag hausten 2022

Har du sans for god mat og god drikke? Er du kreativ og nøyaktig? Har du interesse for kosthald og helse? Er du nysgjerrig på smak og nye rettar? Då kan restaurant- og matfag vere noko for deg.

Vassleidningsbrot

Kommunen har vassleidningsbrot på to ulike stadar.

Vegen Feios-Fresvik er open

Vegen mellom Feios og Fresvik er open.          

Opning av FUS Vik - Vik Samyrkelag

Fylkesordførar Jon Askeland og leiar i hovudutval for næring, Tor André Ljosland, kjem til Vik torsdag 3. februar.

Fylkesveg 5600 mellom Framfjorden og Indrefjorden

Vegen mellom Framfjorden og Indrefjorden vert stengt i periodar frå 31.01.22 til 22.02.22.

Skog i Sogn held kappekurs 31.01.22

Det vert arrangert kappekurs på Øygarden Hovlandsvegen i Vik, måndag 31. januar. Ope oppmøte (ingen påmelding) frå kl 10.00.    

Budsjett og økonomiplan

Her fin du lenker til kommunen sitt budsjett, kommunen sine økonomiplanar og saksdokumenta i samband med politisk behandling.