Aktuelt

Byggeklare tomter på Vangsnes

Dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes har vore klare for bygging sidan 2017, og vart annonsert for sal/feste i desember 2017. Det er framleis ledige tomter.

Innbyggjarvarsling

Vik kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarane med SMS, e-post og talemelding til telefon ved viktige hendingar. Les korleis du sikrar at du mottek viktige meldingar som gjeld deg.

Til toppen