NAV Vik er stengt torsdag 20.10.22

NAV Vik er stengt på torsdag den 20.10.22 grunna intern opplæring.

Statens vegvesen skredsikrar Vikafjellet

Statens vegvesen har starta skredsikringsarbeid på riksveg 13 ved Skreii i Vik kommune. Området ligg i stigninga frå Vikøyri mot Vikafjellet.

Straumstøtteordning for organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for ny søknadsrunde om straumstøtte 19. oktober, med søknadsfrist 16. november klokka 13:00.

Mentor på arbeidsplassen

Sogn regionråd tilbyr eit mentorprogram for tilsette som gjev opplæring, oppfølging og støtte til nytilsette på arbeidsplassen. 

Velkomen til open møteplass

Vik kommune har starta frivilligsentral, og i byrjinga vil me fokusera på open møteplass på velferdsenteret ved Vik bygde- og sjukeheim.

Verdensdagen for psykisk helse

Vik kommune er medarrangør av ei lokal markering av verdensdagen for psykisk helse. Markeringa finn stad i Sogndal 17.10.22.

Helsetunet får ny inngang frå 5. oktober

Vik legekontor og Vik tannklinikk, får ny inngang frå onsdag 05.10.2022.

To nye verksemder får miljøfyrtårnsertifikat

Ordførar Roy Egil Stadheim delte i dag ut sertifikatet til Highsoft AS og Linn Bad AS.

Vik formannskap held møte 06.10.2022

Møtet blir på kommunehuset - Vikjao møterom og startar kl. 12.00.    

Nye opningstider - Vik legekontor

Vik legekontor har frå 28.09.22 endra opningstider.