Søknad om regionalt miljøtilskot (RMP) 2022

Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksproduksjon i Vestland og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søkje. Føretak som er registrerte i andre fylke kan såleis søke om tilskot, dersom dei driv areal eller har dyr på beite i Vestland. Beitelag som er registrerte i Einingsregisteret, og som oppfyller vilkåra som vert stilte i forskrifta, kan søke om tilskot til drift av beitelag. Søknadsportalen er alt opna (15. september), og søknadsfristen er 15. oktober. For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november. Beitelaga skal søkje på eige skjema.

Velkommen til seniortreff på Velferdssenteret i Vik

Seniortreffet er ope torsdagar mellom klokka 11 - 15. 

Støttekontakt - Vik kommune

Vik kommune har behov for DEG som støttekontakt.

Høyring - kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse - Sogn og Fjordane

Klima - og miljødepartementet har bedt Riksantikvaren om å lage ei landsomfattande oversikt over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). 

Kul-Tur 29. - 30. oktober 2022

Har du lyst til å dansa, spela, synga og måle saman med andre ei helg?  

Ny utlysing av SMIL-midlar

Resterande SMIL-midlar - 2022 vert utlyst med ny søknadsfrist - 27.09.22.

Straumstøtte for frivillige organisasjonar

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknadar om straumstøtte, søknadsfristen er 7. september klokka 13:00.

Mobbeombod for barn og unge

Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. 

Pårørandekurs i haust

Har du ein nær venn eller ein familiemedlem med demenssjukdom? Då kan dette tilbodet vere noko for deg.

Miljødirektoratet svarar på spørsmål om kvotefri jakt på hjortekalv

Miljødirektoratet gir tilbakemelding på ofte stilte spørsmål i samband med kvotefri jakt på hjortekalv - sjå svara deira i lenkja her . Miljødirektoratet har gitt Vik kommune lov til å tildela kvotefri jakt på hjortekalv i årets jakt, og kommunen har då tildelt kvotefri jakt på hjortekalv til alle godkjende vald .