Tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Vik kommune treng fleire bustadar til busetjing av flyktningar

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har oppmoda Vik kommune om å busetja 30 flyktningar i 2023.

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Nordre Skjelingen

Detaljregulering Nordre Skjelingen vart vedteken av Vik kommunestyre i møte 15.12.2022, sak 087/22.

Tradisjonell juleavslutning for kommunestyret

Torsdag avlutta kommunestyret semesteret med tradisjonelt julemøte, og ordføraren delte ut prisen for årets vikje 2022 til Aprajita Vikøren Fosse.

Nytt register for reguleringsplanar

Vik kommune har fått nytt register for reguleringsplanar.

Påmelding til norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Ynskjer du å få papir på norskkunnskapane dine? No er tida inne for å melde seg opp til norskprøve.

Kunngjering av planvedtak for oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde

Oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde av 1986 vart vedteken av Vik kommunestyre i møtet 27.10.2022, sak 062/22.

Sjå opptak av kommunestyremøtet 27.10.22

Her kan du sjå opptak av møtet.  

Ledige faste stillingar som kyrkjelydspedagog/kyrkjelydmedarbeidar og organist - 2. gongs utlysing

Me i Vik kyrkjeleg fellesråd søkjer nye medarbeidarar til våre 5 sokn i Vik kommune. Me har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, og har i tillegg samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje. Om du ynskjer det, kan kombinasjon av stillingane vurderast.

Årets Vikje 2022

Utdeling av utmerking for særskild innsats og arbeid «Årets Vikje 2022»