Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Tradisjonell juleavslutning for kommunestyret

Torsdag avlutta kommunestyret semesteret med tradisjonelt julemøte, og ordføraren delte ut prisen for årets vikje 2022 til Aprajita Vikøren Fosse.

Nytt register for reguleringsplanar

Vik kommune har fått nytt register for reguleringsplanar.

Påmelding til norskprøve og prøve i samfunnskunnskap

Ynskjer du å få papir på norskkunnskapane dine? No er tida inne for å melde seg opp til norskprøve.

Kunngjering av planvedtak for oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde

Oppheving av reguleringsplan Djuvik friområde av 1986 vart vedteken av Vik kommunestyre i møtet 27.10.2022, sak 062/22.

Sjå opptak av kommunestyremøtet 27.10.22

Her kan du sjå opptak av møtet.  

Ledige faste stillingar som kyrkjelydspedagog/kyrkjelydmedarbeidar og organist - 2. gongs utlysing

Me i Vik kyrkjeleg fellesråd søkjer nye medarbeidarar til våre 5 sokn i Vik kommune. Me har aktivitet ved alle dei 5 kyrkjene våre, og har i tillegg samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje. Om du ynskjer det, kan kombinasjon av stillingane vurderast.

Årets Vikje 2022

Utdeling av utmerking for særskild innsats og arbeid «Årets Vikje 2022»

Tv-aksjonen 23.10.2022

TV-aksjonen NRK 23.10.22 går til «Leger uten grenser», og deira arbeid for å gi livreddande helsehjelp og medisinar til menneske som treng det mest.

Offentleg bading startar opp 25. oktober

Den offentlege badinga / familiebadinga i symjehallen på Flatbygdi skule startar opp att 25. oktober.

Influensavaksinering 2022

Årets vaksinering blir på Helsetunet i månadsskiftet oktober - november. Du kan tinge time alt no.