Kva gjer du når du møter husdyr i naturen?

Mange turstiar går gjennom beiteområde. Det er viktig å tenke gjennom korleis du skal opptre for å unngå konfliktar og ulukker. 

Vassleidningsbrot

Kommunen har vassleidningsbrot på to ulike stadar.

Vegen Feios-Fresvik er open

Vegen mellom Feios og Fresvik er open.          

Opning av FUS Vik - Vik Samyrkelag

Fylkesordførar Jon Askeland og leiar i hovudutval for næring, Tor André Ljosland, kjem til Vik torsdag 3. februar.

Fylkesveg 5600 mellom Framfjorden og Indrefjorden

Vegen mellom Framfjorden og Indrefjorden vert stengt i periodar frå 31.01.22 til 22.02.22.

Skog i Sogn held kappekurs 31.01.22

Det vert arrangert kappekurs på Øygarden Hovlandsvegen i Vik, måndag 31. januar. Ope oppmøte (ingen påmelding) frå kl 10.00.    

Budsjett og økonomiplan

Her fin du lenker til kommunen sitt budsjett, kommunen sine økonomiplanar og saksdokumenta i samband med politisk behandling.

Fellingsrekord for hjort

Ny fellingsrekord for hjort jaktsesongen 2021 med 505 felte dyr.

Kommunal kompensasjonsordning Vik kommune - 6. runde

    Reiselivsbedrifter kan no søkje om tilskot som skal bidra til å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i samband med pandemien. 

Auka beredskap grunna mykje nedbør

NVE har sendt ut tre ulike varsel gjeldande frå onsdag 12. januar, og Vik kommune har auka beredskapen for å redusera risikoen for skade.

NAV informerer – utviklingsprosjekt

NAV region Sogn er i gang med eit spennande utviklings-prosjekt med følgjande mål: «Sikre og vidareutvikle heilskaplege NAV-tenester for brukarane i region Sogn»